Hernieuwbare Energie

Warmtepomp

Een warmtepomp haalt de warmte uit de omgeving: uit de lucht, het water of de bodem. Omdat fossiele brandstoffen (stookolie en aardgas) schaars worden, zit de keuze voor alternatieve verwarmingssystemen, zoals warmtepompen, zonnesystemen, passieve woonhuizen et cetera, duidelijk in de lift.

Meer informatie over warmtepompen vindt u op de Viessmann website.

Zonneboilers

Viessmann thermische zonnesystemen: Vitosol zonnecollectoren en vacuümbuiscollectoren kunnen universeel ingezet worden, omdat ze plaatsonafhankelijk op daken en gevels gemonteerd kunnen worden. Een aanwinst voor uw huis en uw portemonnee met een optimaal rendement uit zonlicht en zonnestraling.

Meer informatie over zonneboilers vindt u op de Viessmann website.

Voor meer informatie over premies voor zonneboilers kan u terecht op de website van Energiesparen.

Fotovoltaïsche panelen

Bij een totaalofferte van een nieuwbouwproject horen ook PV-panelen.

Meer informatie over PV-panelen vindt u op de Viessmann website.

Image