Een warmtepomp haalt de warmte uit de omgeving: uit de lucht, het water of de bodem.

Omdat fossiele brandstoffen (stookolie en aardgas) schaars worden, zit de keuze voor alternatieve verwarmingssystemen, zoals warmtepompen, zonnesystemen, passieve woonhuizen et cetera, duidelijk in de lift.

In de Scandinavische landen, maar ook in Oostenrijk en Zwitserland worden warmtepompen al veelvuldig toegepast. Mensen kiezen voor een warmtepomp, omdat die energiezuinig is en een lage CO2-uitstoot geeft.

Voor onze eigen woning hebben wij zelf een warmtepomp geïnstalleerd die bij een bezoek aan ons bedrijf bezichtigd kan worden.